Adresy oddziałów OIP ŁÓDŹ

                    OIP Łódż                     

90-441 Łódź,

al. Kościuszki 123

tel. (042) 636-23- 13

  fax (042) 636-85-13

e-mail: kancelaria@lodz.pip.gov.pl

godziny pracy:

800 - 1600

od poniedziałku do piątku

Strona główna
Adresy Oddziałów
Kierownictwo OIP
Prewencja i Promocja
Konkursy
Komisje ds BHP
Układy zbiorowe
PIP w Polsce

  Piotrków Trybunalski 

powiaty : piotrkowski, tomaszowski, radomszczański, opoczyński, bełchatowski

97-300 Piotrków Tryb., ul. 3-go Maja 4, godziny pracy : 800 - 1600 od poniedziałku do piątku

tel. 44 649-65-86, 647-42-67  fax. 44 647-61-34

e-mail:  piotrkow@lodz.pip.gov.pl

kierownik oddziału Andrzej Cegła

horizontal rule

Sieradz 

powiaty : sieradzki, wieluński, zduńskowolski, wieruszowski, łaski, pajęczański

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64, godziny pracy : 800 - 1600 od poniedziałku do piątku

tel. 43 822-49-29  fax. 43 822-38-11

e-mail:  sieradz@lodz.pip.gov.pl

kierownik oddziału Ryszard Wardęga

horizontal rule

Skierniewice

powiaty : skierniewicki, rawski, łowicki

96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 23, godziny pracy : 800 - 1600 od poniedziałku do piątku

tel. 46  832-17-64  fax. 46 833-60-78 

e-mail:  skierniewice@lodz.pip.gov.pl

kierownik oddziału Jan Darnowski

horizontal rule

Kutno

powiaty: kutnowski, łęczycki

99-300 Kutno, ul. Grunwaldzka 5, godziny pracy : 800 - 1600 od poniedziałku do piątku

tel./ fax. 24  254-21-90

e-mail:  kutno@lodz.pip.gov.pl

kierownik oddziału Barbara Krajniak