Konkursy w OIP w Łodzi

                    OIP Łódż                     

90-441 Łódź,

al. Kościuszki 123

tel. (042) 636-23- 13

  fax (042) 636-85-13

e-mail: kancelaria@lodz.pip.gov.pl

godziny pracy:

800 - 1600

od poniedziałku do piątku

Strona główna
Adresy Oddziałów
Kierownictwo OIP
Prewencja i Promocja
Konkursy
Komisje ds BHP
Układy zbiorowe
PIP w Polsce

 

KONKURSY ORGANIZOWANE W OIP ŁÓDŹ W 2014 roku

 

Konkurs "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej"

Konkurs adresowany jest do pracodawców. Organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniejących w ich zakładach zagrożeń.

Regulamin konkursu więcej-->

horizontal rule

Konkurs o tytuł "Najaktywniejszego społecznego inspektora pracy"


Konkurs organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w Okręgowych Inspektoratach Pracy. Celem konkursu jest promowanie najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy w sferze ochrony pracy i praworządności w stosunkach pracy. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach. Termin składania wniosków do okręgowych inspektoratów pracy upływa 15 września br. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu br.

Regulamin konkursu więcej-->

horizontal rule

Konkurs „BUDUJ BEZPIECZNIE”

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowe Inspektoraty Pracy. Celem konkursu jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, w tym promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych oraz przyczynia się do ogólnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w skali kraju. Termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca br.
 

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia  więcej -->

horizontal rule

  Ogólnopolski konkurs "BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE".

Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" w kategorii gospodarstw indywidualnych, jest organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.Honorowy patronat nad Konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.


Celem konkursu jest promocja ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Współorganizatorami konkursu są:
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
• Państwowa Inspekcja Pracy,
• Inne instytucje oraz organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych, o ile zadeklarują swój udział w organizacji konkursu.


REGULAMIN -->   Zgłoszenie do konkursu--> 

 

horizontal rule

LAUREACI KONKURSÓW ZORGANIZOWANYCH PRZEZ OIP w ŁODZI w 2013 r.

 
bullet

konkurs "PRACODAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ"

bullet

konkurs "BUDUJ BEZPIECZNIE"

bullet

konkurs "Najaktywniejszy zakładowy społeczny Inspektor Pracy"

 

LAUREACI KONKURSÓW ZORGANIZOWANYCH PRZEZ OIP w ŁODZI w 2012 r.

 
bullet

konkurs "PRACODAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ"

bullet

konkurs "BUDUJ BEZPIECZNIE"

bullet

konkurs "Najaktywniejszy zakładowy społeczny Inspektor Pracy"

 

LAUREACI KONKURSÓW ZORGANIZOWANYCH PRZEZ OIP w ŁODZI w 2011 r.

 
bullet

konkurs "PRACODAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ"

bullet

konkurs "BUDUJ BEZPIECZNIE"

bullet

konkurs "Najaktywniejszy zakładowy społeczny Inspektor Pracy"

 

LAUREACI KONKURSÓW ZORGANIZOWANYCH PRZEZ OIP w ŁODZI w 2010 r.

 
bullet

konkurs "PRACODAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ"

bullet

konkurs "BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE"

bullet

konkurs "BEZPIECZNA BUDOWA"

bullet

konkurs "Najaktywniejszy zakładowy społeczny Inspektor Pracy"

 

LAUREACI KONKURSÓW ZORGANIZOWANYCH PRZEZ OIP w ŁODZI w 2009 r.

 
bullet

konkurs "PRACODAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ"

bullet

konkurs "BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE"

bullet

konkurs "BEZPIECZNA BUDOWA"

bullet

konkurs "Najaktywniejszy zakładowy społeczny Inspektor Pracy"

 

LAUREACI KONKURSÓW ZORGANIZOWANYCH PRZEZ OIP w ŁODZI w 2008 r.

 
bullet

konkurs "PRACODAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ"

bullet

konkurs "BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE"

bullet

konkurs "Wiedzy i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów zakładów rzemeślniczych"

bullet

konkurs "BEZPIECZNA BUDOWA"

 

LAUREACI KONKURSÓW ZORGANIZOWANYCH PRZEZ OIP w ŁODZI w 2007 r.

 
bullet

konkurs "PRACODAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ"

bullet

konkurs o tytuł "NAJAKTYWNIEJSZEGO ZAKŁADOWEGO SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY"

bullet

konkurs "DYPLOM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY"

bullet

konkurs "BEZPIECZNA BUDOWA"

 

LAUREACI KONKURSÓW ZORGANIZOWANYCH PRZEZ OIP w ŁODZI w 2006 r.

 
bullet

konkurs "PRACODAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ"

bullet

konkurs o tytuł "NAJAKTYWNIEJSZEGO ZAKŁADOWEGO SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY"

bullet

konkurs dla "PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH ZATRUDNIONYCH W RZEMIOŚLE"

bullet

konkurs "BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE" w kategorii gospodarstw wielkotowarowych

bullet

konkurs "DYPLOM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY"

bullet

konkurs "BEZPIECZNA BUDOWA"

bullet

konkurs "BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE" w gospodarstwach indywidualnych